Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो कोशिहरैँचा नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। सुन्दरदुलारी नगरपालिका र कोशिहरैँचा नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
भानुभक्त न्यौपाने कार्यकारी अधिकृत 9852067111
सुनिल अधिकारी इन्जिनियर गुनासो अधिकारी 9841566929
पुष्पक प्रधान इन्जिनियर घरनक्सा फाँट 9842436303
राजन गुरागार्इ लेखापाल लेखाशाखा rajang4444@gmail.com 9842552966
प्रदिप रार्इ सव.इन्जिनियर घरनक्सा फाँट 984223995
मनिता ढकाल सव.इन्जिनियर योजना शाखा 9862156022
बाबुराम भट्टरार्इ कम्प्युटर अपरेटर राजश्व शाखा 9852041523
बासुदेव सुवेदी कार्यालय सहायक प्रशासन शाखा 9852041525
फागु बहादुर धिमाल कार्यालय सहायक राजश्व शाखा 9842234906
रमेश गजमेर खरिदार हरैँचा वडा सचिव
बासुदेव अधिकारी कार्यालय सहायक पंजिकरण शाखा 9842246313
इन्द्रकला भट्टरार्इ बि.टे कार्यक्रम संयोजक 9842086871
विष्णुमाया चौधरी कार्यालय सहायक पंजिकरण शाखा 9862063449
देवेन्द्र भण्डारी कार्यालय सहायक मृर्गौलिया वडा सचिव 9807014130
गंगादेवी पौडेल सामाजिक परिचालक वडा नम्बर ६,१३,१४ र १५ को सामाजिक परिचालिका 9814386956
कन्चन कटुवाल सामाजिक परिचालक वडा नम्बर १२, ११, १०, ९, ८, ७ को सामाजिक परिचालिका 9804070316
उमादेवी न्यौपाने सामाजिक परिचालक वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ५ को सामाजिक परिचालक 9842195240
घनश्याम मगर ड्राइभर हलुका सवारी चालक 9842371112
गीता अधिकारी कार्यालय सहयोगी परिवार नियोजन तर्फ/ दर्ता चलानी फाँट 9816376349
उमा कटुवाल कार्यालय सहयोगी 9862063144
तुलसा अधिकारी कार्यालय सहयोगी 9811330565