यो कोशिहरैँचा नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। सुन्दरदुलारी नगरपालिका र कोशिहरैँचा नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

Plan and Project

बार्षिक नगर विकास योजना आ‍ ब २०७४/०७५ का लागि

चौथाे नगरपरिषदबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा निर्णयहरु