Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो कोशिहरैँचा नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। सुन्दरदुलारी नगरपालिका र कोशिहरैँचा नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

सार्वजनिक सूनुवार्इमा उपस्थित भैदिनु बारे ।

प्रस्तुत विषायमा यस नगरपालिकाले आ.ब २०७३/०७४ काे दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ मिति २०७३/११/२४ गते मंगलबार संयुक्त वडा कार्यालय मृर्गौलिया मा राखेको हुनाले उक्त कार्यक्रममा यहाँको गरीमामय उपस्थितीका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।